Revize komínů | Havířov a okolí

Provádíme revize spalinových cest (dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty), roční prohlídky komínů, stavbu komínů zděných i nerezových, prodej komínů a výpočty komínů.

Naše služby:

Revize komínů

Roční prohlídky komínů

Stavbu komínů zděných i nerezových

Výpočty komínů


 

Volejte: +420 776 222 622
Pište: info@kbstar.cz

Petr Bolek

Proč nás objednat?

Jsme rychlí!
do 48 hodin máte zprávu o kontrole/revizi v ruce

Máme zkušenosti!
jsme v oboru více než 20 let

Jsme spolehliví!
na čem se domluvíme, to dodržíme

Jednáme férově!
vždy dopředu víte, kolik a za co zaplatíte

 Naše práci si můžete objednat +- 30km od města Havířov

 Mapa-sluzeb-revize-kominu

 

Potřebujete revizi, výpočet nebo kontrolu spalinové cesty?

Stačí zavolat:

Petr Bolek
+420 776 222 622
info@kbstar.cz

 

Kontroly a revize komínů

Potřebujete revizi, nebo kontrolu?

Tyto pojmy se často pletou, proto níže najdete informace o tom, co je revize a co kontrola.
dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, definuje kontrolu a revizi následovně:

 

Revize komínů

spalinové cesty se provádí:

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv

c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv

d) po komínovém požáru

e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

 

Kontrola komínů

spalinové cesty se provádí:

a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv

b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti

c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům

d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby

e) posouzením jejího stavebně technického stavu

 

Lhůty čištění a kontrol splalinové cesty

 Lhůty čištění

 revize-kominu-havirov-bolek-kominictvi

 

Vysvětlivky a podmínky

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.

3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.

4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.

5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.

6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci (viz bod 1) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.

7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.

8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.

9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

 

 

Bolek kominictví

Bolek štukatérství

Bolek kamnařství

Zpět do obchodu